عدد المقالات الخاصة بالمؤتمر: 26

1 مجموعه مقالات دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری‌سازی رشته زبان و ادبیات عربی
مشاهدة المقال | النص الكامل (3.45 MB)

2 نقد ترجمه ساختارهای لغوی، معنایی و دستوری متون پزشکی (مطالعه موردی: ترجمه قانون ابن سینا از عبدالرحمن شرفکندی)
حسن اسماعیل زاده باوانی*؛ گلستان طیب زاد
مشاهدة المقال

3 تحلیل و بررسی واژگان «طب سنتی» در معاجم عربی و فارسی(با تکیه بر تاج العروس من جواهر القاموس ، لسان العرب، دهخدا و مکنزی مرتضی زبیدی) وپراکندگی آن ها در متون اسلامی
بهرام اماني*
مشاهدة المقال

4 تاثیر رسانه در کار آفرینی و تجاری سازی زبان عربی درحوزه گردشگری سلامت
صدیقه بزرگمهر*؛ عبد الله حسینی؛ علی اسودی؛ سپهدار احمدیان؛ علی فلاح
مشاهدة المقال

5 تاثیر رشته زبان و ادبیات عرب در حوزه گردشگری سلامت و ارتباط آن با تجاری سازی این رشته
زهراء جوادی زاده؛ محمدنبی احمدی*
مشاهدة المقال

6 نگاهی به آموزش لهجه عراقی در رشته زبان وادبیات عربی در ایران، باهدف گردشگری پزشکی
سیداسماعیل قاسمي موسوي*
مشاهدة المقال

7 کارآفرینی و تجاری‌سازی رشته زبان و ادبیات عربی با معرفی دو گرایش جدید (گرایش توریسم درمانی، گرایش ادبیات نمایشی)
ELHAM khabir*؛ رسول بلاوی؛ علی خضری
مشاهدة المقال

8 تحديات معادلة وترجمة المصطلحات الطبية العربية
مهدی سیف*
مشاهدة المقال

9 واکاوی نسخه های خطی کتاب های علم پزشکی قديم
حسن علی شربتدار*
مشاهدة المقال

10 منهجيّة ترجمتَي شرفكنديّ ومسعوديّ لكتاب "القانون في الطب" لابن سينا: دراسة مقارنة
علي ضيغمي*؛ عليرضا خورسندي
مشاهدة المقال | النص الكامل (719.64 K)

11 ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سمنان به عنوان نمونه)
علي ضيغمي*؛ ميثم مدرسي؛ حبيب كشاورز
مشاهدة المقال

12 میراث مکتوب پزشكي و ترجمه؛ اهميت، چالشها نگاهی به کتاب رسالة فی علاج الأطفال و ترجمه آن
رضا عرب بافراني*؛ رضا دادگر
مشاهدة المقال

13 نقش لهجه ها در گردشگری سلامت
محمد مهدي غلامي*؛ سيد رضا میراحمدی
مشاهدة المقال

14 گردشگری سلامت در شهر یزد و نقش مترجم شفاهی در توسعه آن
بهنام فارسی*؛ ساجد زارع؛ زهراء محمودي آل سعدي
مشاهدة المقال

15 پیاده‌روی اربعین ارتباطی میان فرهنگی در توسعه پایدار کارآفرینی گردشگری
حسن کاظمی سهلوانی*
مشاهدة المقال

16 نقد العلوم الطبية في كتاب بيت الحكمة في عصر العباسين لخزر أحمد عطا الله.
زهرا کیانی*؛ سمانة دانیال
مشاهدة المقال

17 تأثیر گردشگری سلامت بر کارآفرینی دانش‌آموختگان زبان و ادبیّات عربی (استان خراسان جنوبی)
احمد لامعی گیو*؛ سمیه اقبالی نسب
مشاهدة المقال

18 آسیب‌شناسی کارآفرینی در حوزه طبیعت درمانی برای دانش‌آموختگان رشتة زبان و ادبیّات عربی
احمد لامعی گیو*؛ سمیه اقبالی نسب اقبالی نسب
مشاهدة المقال

19 تاثیر یادگیری زبان عربی در بازاریابی دیجیتال و ارتقای کسب و کار
علی محمدزاده سلطان احمدی*؛ علی سلیمان نژاد باری
مشاهدة المقال

20 فرصت های گردشگری سلامت در ایران و نقش زبان عربی در توسعه آن
اعظم محمودی*
مشاهدة المقال

21 واژه نامه های پزشکی عربی و نقش و اهميت آن در گردشگري سلامت
حسین مرادي مقدم*
مشاهدة المقال

22 بررسی سیر تاریخ طب و عمل جرّاحی در کتاب های الفصول بقراط، الحاوی رازی، التصریف الزهراوی
حدیثه معین دوست*؛ سبحان کاوسی
مشاهدة المقال

23 مقایسه کاربردی پزشکی واژه "بعوضه"‌ با تأکید بر قرآن و دانشمندان معاصر
سید محمد موسوی بفرویي*؛ علی محمد کاملی
مشاهدة المقال

24 کاربرد زبان عربی در صنعت گردشگری سلامت (Medical Tourism)
علی میرزایی پور*
مشاهدة المقال

25 تحلیل و پردازش شیوه‌های سازمان بندی معنایی در متن ترجمۀ علیرضا مسعودی از کتاب "القانون في الطب" ابن سینا
علی اکبر نورسیده*؛ مسعود سلمانی حقیقی
مشاهدة المقال