تاثیر یادگیری زبان عربی در بازاریابی دیجیتال و ارتقای کسب و کار

كود المقالة : 1026-CNF0122169034 (R1)
المؤلفون
1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب و دبیر عربی شهرستان ارومیه
2دبیر آموزش پرورش ارومیه
المتسخلص
زبان عربی یکی از زبان های بین المللی و زنده ی جهان به شمار می رود و امروزه در جنبه های مختلف زندگی اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، تجاری، شغلی و تحصیلی اثرگذار است. و یکی از دلایل اهمیت یادگیری آن، گسترش دسترسی مردم به اینترنت، افزایش فعالیت ها و کسب و کارها در فضای مجازی و نیز حرکت جهان به سمت یکپارچه سازی اطلاعات است.
ما در این مقاله می خواهیم تا به شیوه ی تحلیلی- توصیفی از یک طرف در حوزه ی بازاریابی دیجیتال در میان جامعه ی هدف عربی، نقش و اهمیت برجسته ی یادگیری زبان عربی برای ایجاد ارتباط قوی و سازنده و کسب مهارتهای اجتماعی به منظور فروش محصولات به مصرف کنندگان خارجی، خاصه کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس را آشکار نمائیم و از طرف دیگر فعالیت های بازارهای دیجیتال را از بُعد فعالیّت هایی چون تولید محتوا، بازاریابی شبکه های اجتماعی، بازاریابی تلفنی، بازاریابی ایمیلی و بازاریابی اینترنتی را مورد بررسی قرار دهیم.
نتایج کلی این پژوهش مبین آن است که بین یادگیری زبان عربی و کسب و کارهای بین المللی و حرفه ای و بازریابی دیجیتال رابطه مستقیم وجود دارد. و به عنوان یک اصل اساسی و پایه به حساب می آید. بدین گونه که کارآفرینی لازمه ی توسعه ی بازاریابی دیجیتال و لازمه ی توسعه ی بازاریابی دیجیتال یادگیری و تسلط کامل به زبان عربی و مهارت های آن می باشد.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات
 
عنوان المقالة الخاصة بالمؤتمر [Persian]
تاثیر یادگیری زبان عربی در بازاریابی دیجیتال و ارتقای کسب و کار
المؤلفون [Persian]
المتسخلص [Persian]
زبان عربی یکی از زبان های بین المللی و زنده ی جهان به شمار می رود و امروزه در جنبه های مختلف زندگی اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، تجاری، شغلی و تحصیلی اثرگذار است. و یکی از دلایل اهمیت یادگیری آن، گسترش دسترسی مردم به اینترنت، افزایش فعالیت ها و کسب و کارها در فضای مجازی و نیز حرکت جهان به سمت یکپارچه سازی اطلاعات است.
ما در این مقاله می خواهیم تا به شیوه ی تحلیلی- توصیفی از یک طرف در حوزه ی بازاریابی دیجیتال در میان جامعه ی هدف عربی، نقش و اهمیت برجسته ی یادگیری زبان عربی برای ایجاد ارتباط قوی و سازنده و کسب مهارتهای اجتماعی به منظور فروش محصولات به مصرف کنندگان خارجی، خاصه کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس را آشکار نمائیم و از طرف دیگر فعالیت های بازارهای دیجیتال را از بُعد فعالیّت هایی چون تولید محتوا، بازاریابی شبکه های اجتماعی، بازاریابی تلفنی، بازاریابی ایمیلی و بازاریابی اینترنتی را مورد بررسی قرار دهیم.
نتایج کلی این پژوهش مبین آن است که بین یادگیری زبان عربی و کسب و کارهای بین المللی و حرفه ای و بازریابی دیجیتال رابطه مستقیم وجود دارد. و به عنوان یک اصل اساسی و پایه به حساب می آید. بدین گونه که کارآفرینی لازمه ی توسعه ی بازاریابی دیجیتال و لازمه ی توسعه ی بازاریابی دیجیتال یادگیری و تسلط کامل به زبان عربی و مهارت های آن می باشد.
الكلمات الرئيسية [Persian]
بازاریابی دیجیتال-یادگیری زبان عربی-کسب و کار