1

آخرین اخبار دانشگاه

دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد

دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر حوزه ترجمه متون پزشکی عربی و گردشگری سلامت در دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد.

آرشیو

آخرین رویدادها
آرشیو
اليوم العالمي للغة العربية وآدابها
18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية وآدابها