آخر موعد لإرسال المقالة
2023-04-14
إشعار بقبول المقالة
2023-04-30
تاريخ البدء
2023-05-10
تاريخ الانتهاء
2023-05-10 20:00

دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی (ISC) از سوی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

زمان برگزاری: 20 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال مقالات: 15 فروردین 1402

مقالات برگزیده در مجلات علمی دراسات في اللغة العربية وآدابها و انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به چاپ خواهد رسید.

دبیر علمی همایش: دکتر سیدرضا میراحمدی (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان)

دبیر اجرایی همایش: دکتر علی اکبر نورسیده (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان)

المنظمون

جامعة سمنان

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان


جدول الأعمال الامؤتمر

08:45 - 09:00

الافتتاح

ارائه گزارش دبیر اجرایی همایش، آقای دکتر علی اکبر نورسیده

آقای دکتر علی اکبر نورسیده - دبیر اجرایی همایش

ارائه گزارش دبیر اجرایی همایش، آقای دکتر علی اکبر نورسیده

 

 

09:00 - 09:10

الافتتاح

خیرمقدم آقای دکتر سیف الله سعدالدین ریاست دانشگاه سمنان

آقای دکتر سیف الله سعدالدین - ریاست دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سخنرانی و خیرمقدم ریاست دانشگاه سمنان

 

 

09:10 - 09:20

الافتتاح

سخنرانی و خیر مقدم آقای دکتر محمدحسین احسانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان

آقای دکتر محمدحسین احسانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سخنرانی و عرض خیرمقدم آقای دکتر محمد حسین احسانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان

 

 

09:20 - 09:25

محاضرة

سخنرانی و خیر مقدم آقای دکتر قدرت الله خیاطیان - رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

دکتر قدرت الله خیاطیان - رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

 

 

09:30 - 09:45

محاضرة

اهمیت گنجاندن درس کارآفرینی در برنامه درسی رشته زبان و ادبیات عربی و تبیین روش‌های اجرای آن

آقای دکتر فرامرز میرزایی - نایب رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

نایب رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

 عنوان سخنرانی:
«اهمیت گنجاندن درس کارآفرینی در برنامه درسی رشته زبان و ادبیات عربی و تبیین روش‌های اجرای آن»


 

به صورت مجازی و از طریق سامانه ادوبی کانکت دانشگاه

 

 

09:45 - 10:00

محاضرة

سخنرانی مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

خانم دکتری کبری روشنفکر - مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

 سخنرانی خانم دکتری کبری روشنفکر - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با عنوان:

زبان عربی برای اهداف ویژه


 

به صورت مجازی و از طریق سامانه ادوبی کانکت

 

 

10:00 - 10:15

محاضرة

سخنرانی کارآفرینی دانشجویان: ضرورت ها و چالش‌ها

دکتر میثم مدرسی - رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سخنرانی آقای دکتر میثم مدرسی

(رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمنان و عضو هیأت علمی گروه آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشگاه سمنان)

با عنوان:

کارآفرینی دانشجویان: ضرورت‌ها و چالش‌ها


 

 

 

10:15 - 10:30

محاضرة

سخنرانی مناسبات ادبیات عربی و پزشکی در جهان اسلام

آقای دکتر حامد آرضایی - عضو هیأت علمی گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

سخنرانی آقای دکتر حامد آرضایی 

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو آکادمی علوم پزشکی ایران  (گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)

با عنوان: مناسبات ادبیات عربی و پزشکی در جهان اسلام

 

 

10:45 - 11:00

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - دکتر علی ضیغمی

آقای دکتر علی ضیغمی - عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سمنان به عنوان نمونه)

نویسندگان: دکتر علی ضیغمی - دکتر میثم مدرسی - دکتر حبیب کشاورز


 

 

 

11:00 - 11:10

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - خانم سپیده تاج الدین

خانم سپیده تاج الدین - دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

عنوان مقاله: خوانش ده فصل اول از ترجمه "الجملة الثانیة کتاب القانون فی الطب ابن سینا" براساس الگوی کارمن گارسس

نویسندگان: دکتر علی اکبر نورسیده - سپیده تاج الدین


 

 

 

 

11:10 - 11:20

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - آقای دکتر سبحان کاوسی

آقای دکتر سبحان کاوسی - عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

عنوان مقاله: بررسی سیر تاریخ طب و عمل جرّاحی در کتاب های الفصول بقراط، الحاوی رازی، التصریف الزهراوی

نویسندگان: آقای دکتر سبحان کاوسی و خانم حدیثه معین دوست


 

 

 

11:20 - 11:30

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - خانم زهرا محمودی آل سعدی

خانم زهرا محمودی آل سعدی -کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

عنوان مقاله: گردشگری سلامت در شهر یزد و نقش مترجم شفاهی در توسعه آن

نویسندگان: دکتر بهنام فارسی - دکتر ساجد زارع و خانم زهراء محمودی آل سعدي


 

 

 

11:30 - 11:40

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - آقای دکتر حسین مرادی مقدم

آقای دکتر حسین مرادی مقدم - عضو هیأت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

عنوان مقاله: واژه نامه های پزشکی عربی و نقش و اهميت آن در گردشگري سلامت

نویسنده: آقای دکتر حسین مرادی مقدم


 

 

 

11:40 - 12:00

الختام

جمع بندی و ارائه گزارش دبیر علمی همایش

دکتر سید رضا میراحمدی - عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

جمع بندی مقالات، ارائه گزارش نهایی همایش و قرائت بیانیه پایانی توسط دبیر علمی همایش

آقای دکتر سیدرضا میراحمدی دبیر علمی همایش و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

 

 

 

حساب فضای مجازی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان در محیط ادوبی کانکت (یک هفته قبل از برگزاری آدرس حساب هر کارگروه اعلام می‌گردد)


دبیر علمی همایش: دکتر سیدرضا میراحمدی (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان)


دبیر اجرایی همایش: دکتر علی اکبر نورسیده (عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان)

الرعاة

الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها

مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها

الراعي الإعلامي

شركة قومس للتجارة والسياحة

شركة قومس للتجارة والسياحة

مركز الريادة والتواصل مع الصناعة بجامعة سمنان

مركز الريادة والتواصل مع الصناعة بجامعة سمنان