جدول الأعمال الامؤتمر

08:45 - 09:00

الافتتاح

ارائه گزارش دبیر اجرایی همایش، آقای دکتر علی اکبر نورسیده

آقای دکتر علی اکبر نورسیده - دبیر اجرایی همایش

ارائه گزارش دبیر اجرایی همایش، آقای دکتر علی اکبر نورسیده

 

 

09:00 - 09:10

الافتتاح

خیرمقدم آقای دکتر سیف الله سعدالدین ریاست دانشگاه سمنان

آقای دکتر سیف الله سعدالدین - ریاست دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سخنرانی و خیرمقدم ریاست دانشگاه سمنان

 

 

09:10 - 09:20

الافتتاح

سخنرانی و خیر مقدم آقای دکتر محمدحسین احسانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان

آقای دکتر محمدحسین احسانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سخنرانی و عرض خیرمقدم آقای دکتر محمد حسین احسانی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان

 

 

09:20 - 09:25

محاضرة

سخنرانی و خیر مقدم آقای دکتر قدرت الله خیاطیان - رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

دکتر قدرت الله خیاطیان - رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

 

 

09:30 - 09:45

محاضرة

اهمیت گنجاندن درس کارآفرینی در برنامه درسی رشته زبان و ادبیات عربی و تبیین روش‌های اجرای آن

آقای دکتر فرامرز میرزایی - نایب رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

نایب رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

 عنوان سخنرانی:
«اهمیت گنجاندن درس کارآفرینی در برنامه درسی رشته زبان و ادبیات عربی و تبیین روش‌های اجرای آن»


 

به صورت مجازی و از طریق سامانه ادوبی کانکت دانشگاه

 

 

09:45 - 10:00

محاضرة

سخنرانی مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

خانم دکتری کبری روشنفکر - مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

 سخنرانی خانم دکتری کبری روشنفکر - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و مسئول واحد کارآفرینی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با عنوان:

زبان عربی برای اهداف ویژه


 

به صورت مجازی و از طریق سامانه ادوبی کانکت

 

 

10:00 - 10:15

محاضرة

سخنرانی کارآفرینی دانشجویان: ضرورت ها و چالش‌ها

دکتر میثم مدرسی - رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

سخنرانی آقای دکتر میثم مدرسی

(رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمنان و عضو هیأت علمی گروه آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشگاه سمنان)

با عنوان:

کارآفرینی دانشجویان: ضرورت‌ها و چالش‌ها


 

 

 

10:15 - 10:30

محاضرة

سخنرانی مناسبات ادبیات عربی و پزشکی در جهان اسلام

آقای دکتر حامد آرضایی - عضو هیأت علمی گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

سخنرانی آقای دکتر حامد آرضایی 

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو آکادمی علوم پزشکی ایران  (گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)

با عنوان: مناسبات ادبیات عربی و پزشکی در جهان اسلام

 

 

10:45 - 11:00

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - دکتر علی ضیغمی

آقای دکتر علی ضیغمی - عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

عنوان مقاله: ارزیابی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان‌ رشته زبان و ادبیات عربی (دانشگاه سمنان به عنوان نمونه)

نویسندگان: دکتر علی ضیغمی - دکتر میثم مدرسی - دکتر حبیب کشاورز


 

 

 

11:00 - 11:10

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - خانم سپیده تاج الدین

خانم سپیده تاج الدین - دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

عنوان مقاله: خوانش ده فصل اول از ترجمه "الجملة الثانیة کتاب القانون فی الطب ابن سینا" براساس الگوی کارمن گارسس

نویسندگان: دکتر علی اکبر نورسیده - سپیده تاج الدین


 

 

 

 

11:10 - 11:20

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - آقای دکتر سبحان کاوسی

آقای دکتر سبحان کاوسی - عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

عنوان مقاله: بررسی سیر تاریخ طب و عمل جرّاحی در کتاب های الفصول بقراط، الحاوی رازی، التصریف الزهراوی

نویسندگان: آقای دکتر سبحان کاوسی و خانم حدیثه معین دوست


 

 

 

11:20 - 11:30

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - خانم زهرا محمودی آل سعدی

خانم زهرا محمودی آل سعدی -کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
https://vc10.semnan.ac.ir/arabic

عنوان مقاله: گردشگری سلامت در شهر یزد و نقش مترجم شفاهی در توسعه آن

نویسندگان: دکتر بهنام فارسی - دکتر ساجد زارع و خانم زهراء محمودی آل سعدي


 

 

 

11:30 - 11:40

حلقات النقاش

ارائه مقاله برگزیده همایش - آقای دکتر حسین مرادی مقدم

آقای دکتر حسین مرادی مقدم - عضو هیأت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

عنوان مقاله: واژه نامه های پزشکی عربی و نقش و اهميت آن در گردشگري سلامت

نویسنده: آقای دکتر حسین مرادی مقدم


 

 

 

11:40 - 12:00

الختام

جمع بندی و ارائه گزارش دبیر علمی همایش

دکتر سید رضا میراحمدی - عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

جمع بندی مقالات، ارائه گزارش نهایی همایش و قرائت بیانیه پایانی توسط دبیر علمی همایش

آقای دکتر سیدرضا میراحمدی دبیر علمی همایش و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان