لینک مشاهده فیلم دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی
12 May 2023

🎥 لینک مشاهده فیلم دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی 👇  
https://vc10.semnan.ac.ir/phgsp6oglo5y/

📆 چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه 1402 - #دانشگاه_سمنان