1

آخرین اخبار دانشگاه

آیین معارفه دانشجویان جدید الورود گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد

آیین معارفه دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

آرشیو

آخرین رویدادها
آرشیو
اليوم العالمي للغة العربية وآدابها
18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية وآدابها