مدیر گروه: دکتر حبیب کشاورز

کارشناس گروه: محمد يوسف عيسی زاده گتابی

آدرس پستی: سمنان ، ميدان دانشگاه، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، طبقه 2 ، گروه زبان و ادبيات عربی، کد پستی: 3513119111

شماره تماس مدير گروه : 31532164-023

شماره تماس کارشناس گروه: 31532148-023

 

سايت گروه زبان و ادبيات عربی : arabic.semnan.ac.ir

ايميل گروه: arabic(AT)semnan.ac.ir

آدرس سايت مجله علمی پژوهشی «دراسات في اللغة العربیة وآدابها»: lasem.semnan.ac.ir

ايميل مجله: lasem(AT)semnan.ac.ir

تلفکس مجله: 33654139-023

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان در مهر ماه سال 1375 در دانشکدة علوم انسانی تأسیس و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد.

این گروه از سال 1385 علاوه بر مقطع کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات عربی نیز دانشجو پذیرفته است.

سال 1392 سال تحول گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان در دوره تحصیلات تکمیلی بود چرا که در این سال دوره دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، گرایش مترجمی عربی و دورة روزانه رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد نیز دایر گردید.

هم اینک تعداد اعضای هیأت علمی این گروه 7 نفر  است و در مقاطع، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر دانشجو می پذیرد:

ت

مقطع

گرایش

دوره

1.       

کارشناسی

زبان و ادبيات عربی

روزانه / شبانه

2.       

کارشناسی ارشد

 ادبيات عربی

روزانه / شبانه

3.       

کارشناسی ارشد

مترجمی عربی

روزانه / شبانه

4.       

دکتری

زبان و ادبيات عربی

روزانه / شبانه

 

در سال 1389 به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه سمنان با دانشگاه تشرين سوريه گروه عربی اقدام به انتشار مجله مشترک علمی پژوهشی (ISC) با دانشگاه تشرين سوريه با عنوان «دراسات في اللغه العربية وآدابها» نموده است که يکی از معتبرترين مجلات علمی عربی کشور است و مقالات بسياری نيز از کشورهای مختلف جهان جهت ارزيابی به این مجله از طريق سامانه الکترونيکی آن به آدرس «lasem.semnan.ac.ir »  ارسال می گردد.

برگزاری موفق همايش ملی «کارآفرينی و تجاری سازی رشته زبان و ادبيات عربی» در اسفند ۱۳۹۳ و انتخاب آن به عنوان دبيرخانه دائمی کارآفرينی و تجاری سازی رشته زبان و ادبيات عربی کشور از ديگر افتخارات گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان به شمار می‌رود.